Tarieven en vergoedingen

Als je in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog, dan wordt dit in principe (deels) vergoed vanuit de basisverzekering, als je huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische (DSM-5) stoornis. Dat is zo vastgelegd in de zorgverzekeringswet. Verzekeraars vergoeden diverse behandelingen gericht op aanpassingsstoornissen, fobieën, werk gerelateerde stoornissen, partnerrelatieproblemen of bepaalde seksuologische stoornissen niet. 

 

Informeer zelf vooraf bij je zorgverzekeraar welk percentage van een behandeling bij Praktijk van Oirschot wordt vergoed.

 

Praktijk van Oirschot heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Voor uw vergoeding betekent dit het volgende:

      -Als u een naturapolis heeft dan vergoedt uw verzekering ongeveer 65% tot 80% van de behandeling. Overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijk eigen risico (€385,00 euro) moet u altijd zelf betalen

     -Met een restitutiepolis maakt het niet uit dat een behandelaar geen contracten heeft. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijk eigen risico (€385,00) moet u altijd zelf betalen.

 

Zorgverzekeringen werken met zorgpakketprijzen afhankelijk van de zorgzwaarte (Kort, Middel, Intensief)) voor de geleverde Prestatie (=pakket), niet met prijzen per sessie. Dit houdt in dat u een vaststaand bedrag (zie tabel hieronder) mag declareren na afsluiten van de behandeling. De prestatie bestaat uit directe en indirecte behandeltijd (waaronder intake, diagnostiek, verslaglegging, inhoudelijk email- en/of telefonisch contact, afronding, overleg/evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (na schriftelijke toestemming)). 

Je betaalt per sessie via pin of betaalverzoek (45 minuten, €100,-). Na afronden van de behandeling ontvangt u vervolgens de eindnota die u kunt declareren bij uw zorgverzekering. Op de totaalnota staat in een overzicht de prijs voor de geleverde prestatie (Kort/Middel/Intensief), uw reeds betaalde en openstaande deel van dat totaalbedrag.

 

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2020

 

Code

Prestatie

Tarief NZa *

180001

Kort, max. 294 mintuten

504,71

180002

Middel, max. 495 minuten

856,34

180003 

Intensief, max. 750 minuten

1373,34

180005

Onvolledig behandeltraject

€ 219,53

 

Consult onverzekerde zorg

€ 100,-

*Maximumtarieven voor de prestaties voor de Basis GGZ 2020, zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. **De prestatie onvolledig behandeltraject betreft een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-5 classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de SGGZ geïndiceerd is. 

 

 

  Intakegesprek (onverzekerd) 100,-
  Partnerrelatiegesprek (90 min) 200,-
  Telefonisch/emailconsult  45,-
  Rapportage externe instantie

Max. 95,-

 

Werkgeversbijdrage

Bij een groot aantal bedrijven is er budget voor studie en opleiding als ook voor persoonlijke ontwikkeling, coaching, werkbegeleiding van hun werknemers. Werkgevers zijn vaak bereid om te investeren in jouw vitaliteit en je functioneren. Informeer daarom naar de mogelijkheden. 

  

Afspraak annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Voor een te laat geannuleerde afspraak ontvang je een factuur van €75,-. Deze dient voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan en kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar. 

 

 

 

Meer informatie over een behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog: www.LVVP.info en de folder hieronder. 

 

Download
Clientenfolder van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigede Psychologen & Psychotherapeuten
Informatie over een behandeling bij een Vrijgevestigde Psycholoog
LVVPcliëntenfolder2018.pdf
Adobe Acrobat document 70.1 KB