Tarieven en vergoedingen

 

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog, dan wordt dit in principe (deels) vergoed vanuit uw basisverzekering, wanneer uw huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische (DSM-5) stoornis. Dat is zo vastgelegd in de zorgverzekeringswet. Verzekeraars vergoeden diverse behandelingen gericht op aanpassingsstoornissen, fobieen of werkgerelateerde stoornissen, partnerrelatieproblemen of bepaaalde seksuologische stoornissen niet. 

 

 

 

Informeer zelf altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar welk percentage van een behandeling bij Praktijk van Oirschot wordt vergoed.

 

 

 

Praktijk van Oirschot heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Voor uw vergoeding betekent dit het volgende:

 

      -Als u een naturapolis heeft dan vergoedt uw verzekering ongeveer 65% tot 80% van de behandeling. Overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijk eigen risico (€385,00 euro) moet u altijd zelf betalen

 

     -Met een restitutiepolis maakt het niet uit dat een behandelaar geen contracten heeft. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijk eigen risico (€385,00) moet u altijd zelf betalen.

 

 

 

Zorgverzekeringen werken met zorgpakketprijzen afhankelijk van de zorgzwaarte (Kort, Middel, Intensief)) voor de geleverde Prestatie (=pakket), niet met prijzen per sessie. Dit houdt in dat u een vaststaand bedrag (zie hieronder) mag declareren na afsluiten van de behandeling. De prestatie bestaat uit directe en indirecte behandeltijd (waaronder intake, diagnostiek, verslaglegging, inhoudelijk email- en/of telefonisch contact, afronding, overleg/evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (na schriftelijke toestemming)). 

 

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2019

 

Code

Prestatie

Tarief NZa *

180001

Kort, 294 minuten 

€ 507,62

180002

Middel, 495 minuten 

€ 864,92

180003

Intensief, 750 minuten 

€ 1.356,25

180004

Chronisch, 750 minuten

€ 1.251,70

180005

Onvolledig behandeltraject **

€ 207,19

*De maximumtarieven voor de prestaties voor de Basis GGZ 2019, zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

** De prestatie onvolledig behandeltraject betreft een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-5 classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de SGGZ geïndiceerd is. 

 

 

Bij Praktijk van Oirschot betaalt u per sessie via pin of betaalverzoek (45 minuten, €100,-). Na afronden van de behandeling ontvangt u vervolgens de eindnota die u kunt declareren bij uw zorgverzekering. Op de totaalnota staat in een overzicht de prijs voor de geleverde prestatie (Kort/Middel/Intensief), uw reeds betaalde en openstaande  deel van dat totaalbedrag.

 

 

 

Enkel consult; vergoede zorg             €     100,- / 45min

Enkel consult; niet vergoede zorg      €     100,- / 45min

Elk kwartier langer                              €     35,

Dubbel consult                                    €    200,- / 90 min

Telefonisch consult                             €     70,- /30 min 

E-mailconsult                                      €     45,- 

Relatietherapie (60 min)                     €     121,- (inclusief 21%BTW)

No Show                                             €     75,-

 

Code Prestatie Tarief

99202

Te laat/ niet geannuleerde afspraak

€ 75,-

194073

Relatietherapie 60 minuten

€ 121,-(Inclusief 21%btw)

194073

Consult 45 minuten ** (seksuologie)

€ 100,-

 

Werkgeversbijdrage

Bij een groot aantal bedrijven is er budget voor studie en opleiding als ook voor persoonlijke ontwikkeling, coaching, werkbegeleiding van hun werknemers. Werkgevers zijn vaak bereid om te investeren in jouw vitaliteit en je functioneren. Informeer daarom naar de mogelijkheden. 

  

Afspraak annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Voor een te laat geannuleerde afspraak ontvang je een factuur van €75,-. Deze dient voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan en kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar. 

 

 

 

Meer informatie over een behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog: www.LVVP.info en de folder hieronder. 

 

Download
Clientenfolder van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigede Psychologen & Psychotherapeuten
Informatie over een behandeling bij een Vrijgevestigde Psycholoog
LVVPcliëntenfolder2018.pdf
Adobe Acrobat document 70.1 KB