Tarieven en vergoedingen

 

Intakegesprek:                                        97,50

Individueel gesprek:                                97,50

Elke 15 min extra:                                   24,-

Systeemgesprek (90 min)                      185,-

Telefonisch consult (max 30 min):         60,-

E-mailconsult:                                        35,-

No show (<24u vooraf                           €75,-

geannuleerd)                           

 

Sessies duren 45 minuten. De overige 15 minuten zijn bestemd voor administratieve bezigheden. Er wordt op basis van restitutie gewerkt, wat betekent dat per consult wordt afgerekend (via een Rabobank Betaalverzoek) en je aan het eind van de gehele behandeling een totaalnota ontvangt. Deze kun je met de verwijsbrief indienen bij je verzekeraar.

Vraag voor je in behandeling gaat goed na welke polisvoorwaarden je hebt en wat de vergoedingspercentages zijn. In hoeverre de behandeling wordt vergoed is afhankelijk van de ernst van de klachten, de hulpvraag en je verzekering. Hieronder vind je uitleg hierover: 

 

Generalistische Basis GGZ

Als er sprake is van behandeling gericht op een diagnose, die binnen de Generalistische Basis GGZ kan plaatsvinden, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de klachten en de ernst ervan, wordt een kort, middel, intensief of chronisch traject toegekend. De maximumtarieven voor de prestaties voor de Basis GGZ 2018 zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn:

Kort (+/-5 sessies):                             € 487,26

Middel(+/-8 sessies):                         € 830,23

Intensief (+/-10 sessies):                   €1.301,85

Chronisch(+/-10 sessies):                  €1.201,50

Onvolledig behandeltraject:              € 198,88

Overige psychische of seksuologische klachten die niet vergoed worden vanuit de basis verzekering per consult:           €  97,50

 

Let op: Het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook de telefonische intake, administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Alle behandelingen in de Basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, houd er rekening mee dat uw eigen risico van €385,- volledig aangesproken wordt. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal uw verzekeraar dit met u verrekenen. U ontvangt de facturen voor uw behandeling van uw behandelaar en dient deze zelf in bij uw eigen zorgverzekeraar. 

 

Contractvrij

In het huidige zorgstelsel sluiten zorgaanbieders contracten af met zorgverzekeraars of zij werken contractvrij. Praktijk van Oirschot werkt contractvrij. In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dit kan variëren van 70% tot 90% vergoeding van het marktconforme tarief. Dat betekent dat wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, 100% van het marktconforme tarief wordt vergoed. Wanneer u een natura- of combinatiepolis heeft, wordt zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoed. Bij niet-gecontracteerden geldt voor een natura- of combinatiepolis een lager vergoedingspercentage. Als uw verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat u toch recht heeft op een hogere vergoeding; hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit u belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kan u bij uw zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding.

 

Werkgeversbijdrage

Bij een groot aantal bedrijven is er budget voor studie en opleiding als ook voor persoonlijke ontwikkeling, coaching, werkbegeleiding van hun werknemers. Werkgevers zijn vaak bereid om te investeren in jouw vitaliteit en je functioneren. Informeer daarom naar de mogelijkheden. 

      

Tarief los consult

Een los consult voor behandelingen die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed kost € 97.50. Een behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van seksuele stoornissen, relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problemen of wanneer er geen sprake is van een DSM-5 diagnose. Deze uitsluitingen zijn zo door het ministerie bepaald. 

 

Afspraak annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt het consult in rekening gebracht en geldt een no-show tarief van €75,-, waarvoor u een factuur ontvangt. Deze dient voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan en kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar.

 

 

 

 

Download
Clientenfolder van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigede Psychologen & Psychotherapeuten
Informatie over een behandeling bij een Vrijgevestigde Psycholoog
LVVPcliëntenfolder2018.pdf
Adobe Acrobat document 70.1 KB