Tarieven en vergoedingen

Als er sprake is van behandeling gericht op een diagnose, die binnen de Generalistische Basis GGZ kan plaatsvinden, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de klachten en de ernst ervan, wordt een kort, middel, intensief of chronisch traject toegekend. Het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook de telefonische intake, administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Alle behandelingen in de Basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, houd rekening met een eigen bijdrage als je een naturapolis hebt en met uw eigen risico van €385,- dat volledig aangesproken wordt. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal uw zorgverzekeraar dit met u verrekenen. U ontvangt de eindfactuur voor uw behandeling van uw behandelaar en dient deze zelf in bij uw eigen zorgverzekeraar.

 

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2019

 

Code

Prestatie

Tarief NZa *

180001

Kort, 294 minuten 

€ 507,62

180002

Middel, 495 minuten 

€ 864,92

180003

Intensief, 750 minuten 

€ 1.356,25

180004

Chronisch, 750 minuten

€ 1.251,70

180005

Onvolledig behandeltraject **

€ 207,19

*De maximumtarieven voor de prestaties voor de Basis GGZ 2019, zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

** De prestatie onvolledig behandeltraject betreft een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-5 classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de SGGZ geïndiceerd is. 

 

 

Code Prestatie Tarief

99202

Te laat/ niet geannuleerde afspraak

€ 75,-

194073

Relatietherapie 60 minuten

€ 121,-(Inclusief 21%btw)

194073

Consult 45 minuten ** (seksuologie)

€ 100,-

Een behandeling komt niet voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van seksuele stoornissen, relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werk gerelateerde problemen of wanneer er geen sprake is van een DSM-5 diagnose. Deze uitsluitingen zijn zo door het ministerie bepaald. 

 

Contractvrij

In het huidige zorgstelsel werken zorgaanbieders contractvrij of sluiten zorgaanbieders contracten af met zorgverzekeraars. Praktijk van Oirschot werkt contractvrij (zie folder hieronder van de LVVP). In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dit kan variëren van 70% tot 90% vergoeding van het marktconforme tarief. Als je een zuivere restitutiepolis hebt, wordt 100% van het marktconforme tarief vergoed. Als je een natura- of combinatiepolis hebt, wordt zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoed. Bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt voor een natura- of combinatiepolis een lager vergoedingspercentage. Als jouw verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat je toch recht hebt op een hogere vergoeding; hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit je belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kun je bij jouw zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding.

 

Werkgeversbijdrage

Bij een groot aantal bedrijven is er budget voor studie en opleiding als ook voor persoonlijke ontwikkeling, coaching, werkbegeleiding van hun werknemers. Werkgevers zijn vaak bereid om te investeren in jouw vitaliteit en je functioneren. Informeer daarom naar de mogelijkheden. 

  

Afspraak annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt het consult in rekening gebracht en geldt een no-show tarief van €75,-, waarvoor u een factuur ontvangt. Deze dient voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan en kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar. 

Download
Clientenfolder van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigede Psychologen & Psychotherapeuten
Informatie over een behandeling bij een Vrijgevestigde Psycholoog
LVVPcliëntenfolder2018.pdf
Adobe Acrobat document 70.1 KB