Tarieven en vergoedingen

 

Informeer zelf vooraf bij je zorgverzekeraar welk percentage van het tarief (zie standaard prijslijst) voor een behandeling in de Basis GGZ bij Praktijk van Oirschot wordt vergoed, zodat je weet welke kosten je kunt verwachten. Het wettelijk eigen risico (€385,-) betaal je zelf. 

 

Hieronder wordt verder uiteen gezet hoe het werkt, lees het even goed door. Voor vragen hierover ben ik uiteraard bereikbaar.  

 

Standaard prijslijst Generalistische Basis GGZ 2020

 

Code

Prestatie (pakket)

Tarief NZa *

180001

Kort, max. 294 mintuten

503,47

180002

Middel, max. 495 minuten

853,38

180003 

Intensief, max. 750 minuten

1383,65

180005

Onvolledig behandeltraject**

€ 219,78

 

 

*Maximumtarieven voor de prestaties voor de Basis GGZ 2020, zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. **Onvolledig behandeltraject betreft een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-5 classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de SGGZ geïndiceerd is. 

 

Binnen de BGGZ wordt gewerkt met zorgpakketprijzen, zogenoemde Prestaties, niet met prijzen per sessie/consult. Deze prijzen zijn afhankelijk van de zorgzwaarte/-duur (Prestatie Kort, Middel of Intensief, prijzen zie tabel). De eindnota ontvang je zelf en voldoe je bij afsluiten van de behandeling aan de praktijk. De eindnota mag bij je zorgverzekeraar declareren. De prestatie bestaat uit directe en indirecte behandeltijd, zoals intake, diagnostiek, behandelsessies, verslaglegging, inhoudelijk email en/of telefonisch contact, afronding dossier en overleg/evaluatie en verslaglegging naar huisarts. 

 

Als je in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog, dan wordt dit in principe (deels) vergoed vanuit de basisverzekering, als je huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische (DSM-5) stoornis. Dat is zo vastgelegd in de zorgverzekeringswet.

 

Praktijk van Oirschot heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Check zelf vooraf in je polisvoorwaarden wat dit voor jouw vergoeding en kosten precies betekent:

-Als je een naturapolis heeft dan vergoedt je verzekering ongeveer 65% tot 80% van de behandeling. Overige kosten moet u zelf betalen. 

-Met een restitutiepolis maakt het niet uit dat een behandelaar geen contracten heeft. Je krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. 

 

 

Zorgverzekeraars vergoeden diverse behandelingen gericht op aanpassingsstoornissen, fobieën, werkgerelateerde stoornissen, partnerrelatieproblemen of bepaalde seksuologische stoornissen niet, tenzij daarbij bijvoorbeeld een traumagerelateerde stoornis onderliggend een rol speelt. Dit wordt in een intakegesprek met je onderzocht. 

 

Tarieven onverzekerde zorg: 

 

 

Onverzekerd product consult

110,- 
  Partnerrelatiegesprek (90 min) 200,- (excl btw 21%)
  Telefonisch/emailconsult  45,-
  Rapportage externe instantie

Max. 95,-

 

Werkgeversbijdrage

Bij een groot aantal bedrijven is er budget voor studie en opleiding als ook voor persoonlijke ontwikkeling, coaching, werkbegeleiding van hun werknemers. Werkgevers zijn vaak bereid om te investeren in jouw vitaliteit en je functioneren. Informeer daarom naar de mogelijkheden. 

  

Afspraak annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Voor een te laat geannuleerde afspraak ontvang je een factuur van €75,-. Deze dient voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan en kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar. 

 

 

 

Meer informatie over een behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog: www.LVVP.info en de folder hieronder. 

 

Download
Clientenfolder van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigede Psychologen & Psychotherapeuten
Informatie over een behandeling bij een Vrijgevestigde Psycholoog
LVVPcliëntenfolder2018.pdf
Adobe Acrobat document 70.1 KB