Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut (link volgt nog) garandeert dat Praktijk van Oirschot kwalitatief goede zorg levert. Daarnaast zijn er diverse registraties die tevens aangeven dat ik als hulpverlener voldoe aan de eisen die gesteld worden qua opleiding, bijscholing en kwaliteit van zorg, waaronder mijn BIG-registratie en ondergenoemde lidmaatschappen. 

  • VEN-lidmaatschap: Ik heb door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) goedgekeurde opleidingen (zowel basis als gevorderd) gevolgd om mezelf EMDR-therapeut te mogen noemen en voldoe aan de eisen van bijscholing, supervisies en voldoende EMDR-behandelingen.
  • LVVP-lidmaatschap: ik ben lid van de LVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Zij visiteren aangesloten praktijken om kwaliteit van zorg te waarborgen.

Ontevreden over de behandeling

Het kan zijn dat je niet tevreden bent met de behandeling of de gang van zaken eromheen. Het prettigst is het als je dit bespreekt met je behandelaar, zodat je samen kunt kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Als er redenen zijn waarom dit lastig is om direct te bespreken of als je je onvoldoende gehoord en begrepen voelt in je klacht, dan zijn er officiële klachtenfunctionarissen die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen waartoe je je kunt wenden. Zij kunnen je begeleiden en adviseren en eventueel zelfs zorgen voor bemiddeling in uiterste gevallen waarin dat nodig is. Praktijk van Oirschot is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en daarom geldt de klachtenprocedure van de LVVP (zie website LVVP)