Door wie

De behandelingen worden uitgevoerd door mij, Nicole van Oirschot. Ik ben Gz-psycholoog, EMDR-therapeut, seksuoloog en met veel plezier werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.  

Mijn interesse in verschillen tussen mensen en hun gedrag, hun emoties en interacties met anderen, maakte dat ik dit vak wilde gaan doen. Wat me vervolgens opviel was dat seksualiteit vaak nauwelijks aan de orde komt in de zorg, terwijl elke volwassene er mee te maken heeft. Het is een waardevolle taak om ook dit onderwerp op een veilige en respectvolle bespreekbaar te kunnen maken, zowel bij cliënten, als bij collega-hulpverleners.

Binnen behandelingen gericht op depressie, angsten en trauma's als gevolg van bijvoorbeeld huiselijk geweld of seksueel misbruik, zijn het onder meer thema's als autonomie, hechting, relativering en positieve psychologie die vaak voorop staan.  Het blijft prachtig om een mens weer in balans zien komen, in wiens leven ik als psycholoog even mocht mee denken.

Mensen noemen eigenschappen als nuchterheid, geduld, rust, oprechtheid, relativeringsvermogen, humor en openheid, als prettige kenmerken voor mij als psycholoog.