Door wie

De gesprekken worden gevoerd met mij, Nicole van Oirschot. Ik ben GZ-psycholoog, gedragswetenschapper, EMDR-therapeut, seksuoloog en al jaren met veel plezier werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en seksuologie. 

 

Mijn interesse in de verschillen en overeenkomsten tussen allerlei mensen, hun gedrag, gedachten, emoties en de verschillen in interacties met anderen en met de nare dingen die we als mens kunnen meemaken, zorgde ervoor dat ik dit vak wilde gaan doen. Die belangstelling is er nog altijd en dat maakt dat ik me nog altijd met plezier blijf verdiepen en verbreden in de verschillende behandelmogelijkheden van psychologische en seksuologische klachten middels multidisciplinaire intervisies, cursussen en opleidingen. Op die manier kan ik zo goed mogelijk blijven afstemmen, welke behandelmethode per persoon het beste past. 

 

Binnen behandelingen, gericht op het omgaan met onder andere depressie, angst, lichamelijke problemen en traumatische gebeurtenissen (als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, bevalling, huiselijk geweld of seksueel misbruik), komen zulke wezenlijke en grote thema's aan bod. Het blijft prachtig om mensen weer de veerkracht en balans te zien vinden na een moeilijke periode

 

Tijdens mijn eerste werkzaamheden als psycholoog in een verpleegkliniek in Maastricht, viel me op dat seksualiteit nauwelijks aan de orde kwam in de zorg, terwijl elke volwassene er mee te maken heeft. Veel hulpverleners vermijden het onderwerp ook nu nog steeds. De opleiding tot seksuoloog was voor mij daarom in 2007 een logische stap na mijn studie Geestelijke Gezondheidskunde. Het is een waardevol onderdeel van mijn werk om ook dít onderwerp op een veilige en respectvolle manier bespreekbaar te kunnen maken als dat nodig is, zowel bij cliënten, als bij collega's die hier voldoende aandacht in hun eigen behandelingen aan willen geven.

 

Mensen noemen eigenschappen als nuchterheid, geduld, rust, oprechtheid, relativeringsvermogen, humor en openheid, als prettige kenmerken voor mij als psycholoog.