Door wie

De behandelingen worden uitgevoerd door mij, Nicole van Oirschot. Ik ben Gz-psycholoog, EMDR-therapeut, seksuoloog en inmiddels meer dan 12 jaar, nog altijd met veel plezier werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.  

Mijn interesse in verschillen tussen mensen en hun gedrag,  emoties en interacties met anderen maakte dat ik de studie Geestelijke Gezondheidskunde volgde. Wat me vervolgens opviel was dat seksualiteit vaak weinig aan de orde kwam in de zorg, terwijl dit natuurlijk gewoon bij het leven hoort. Het is een mooie taak om dit onderwerp op een veilige en respectvolle bespreekbaar te kunnen maken bij zowel bij cliënten, als bij collega-hulpverleners. 

Binnen behandelingen gericht op persoonlijkheidsproblematiek, depressie, angsten en trauma's als gevolg van bijvoorbeeld huiselijk geweld of seksueel misbruik, zijn het onder meer thema's als autonomie, hechting, relativering en positieve psychologie die me blijven boeien. Een mens weer in balans zien komen, in wiens leven ik als psycholoog een tijdje toegelaten ben om mee te denken, maakt dit nog altijd een prachtig beroep. 

Vanaf 2012 ben ik me naast het behandelen van cliënten, ook meer bezig gaan houden met psychodiagnostisch onderzoek, naar o.a. persoonlijkheid, autismespectrumstoornissen (bij zowel vrouwen als mannen) en ADHD. Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van het vak, om te begrijpen welke behandeling al dan niet goed zou kunnen aansluiten bij cliënten en wat mij betreft niet om iemand in een hokje te plaatsen of om stickers te plakken.  In mijn eigen praktijk ben ik niet in de gelegenheid om uitgebreid testonderzoek af te nemen, maar kan ik op basis van procesdiagnostiek indien nodig of gewenst, met je op zoek gaan naar een verklaring voor terugkerende klachten of valkuilen.

Tot slot, mensen noemen eigenschappen als nuchterheid, geduld, rust, oprechtheid, relativeringsvermogen, humor en openheid, als kenmerken voor mij als psycholoog.