Door wie

De behandelingen worden uitgevoerd door mij, Nicole van Oirschot. Ik ben Gz-psycholoog, EMDR-therapeut, seksuoloog en inmiddels meer dan 12 jaar, nog altijd met veel plezier werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.  

Mijn interesse in verschillen tussen mensen en hun gedrag, emoties en interacties met anderen maakte dat ik de studie Geestelijke Gezondheidskunde volgde. Wat me vervolgens opviel was dat seksualiteit vaak nauwelijks aan de orde kwam in de zorg, terwijl elke volwassene er mee te maken heeft. Het is een waardevolle taak om ook dit onderwerp op een veilige en respectvolle bespreekbaar te kunnen maken, zowel bij cliënten, als bij collega-hulpverleners. 

Binnen behandelingen gericht op persoonlijkheidsproblematiek, depressie, angsten en trauma's als gevolg van bijvoorbeeld huiselijk geweld of seksueel misbruik, zijn het onder meer thema's als autonomie, hechting, relativering en positieve psychologie die me blijven boeien. Een mens weer in balans zien komen, in wiens leven ik als psycholoog een tijdje toegelaten ben om mee te denken, maakt dit nog altijd een prachtig beroep. 

Mensen noemen eigenschappen als nuchterheid, geduld, rust, oprechtheid, relativeringsvermogen, humor en openheid, als kenmerken voor mij als psycholoog.