Beroepsgeheim & Privacy

 

Voor de psycholoog geldt een beroepsgeheim. Zij moet jouw gegevens geheimhouden en mag alleen gegevens over je delen als je daar expliciet toestemming voor geeft.

 

Wanneer heeft de behandelaar je toestemming niet nodig om informatie over je te delen?

  • In noodsituaties. Dan mag zij haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.
  • Als zij met direct betrokken collega’s over je behandeling moet overleggen. Overigens hebben die collega’s ook een geheimhoudingsplicht.
  • Als zij daartoe wettelijk verplicht is. Zo moet de behandelaar informatie verstrekken aan je zorgverzekeraar om ervoor te zorgen dat je behandeling vergoed wordt. Als je niet wilt dat er informatie over de behandeling bij je zorgverzekeraar terechtkomt, dan kunt je dit met de behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen.

Wanneer heeft de behandelaar je toestemming wel nodig om informatie over je te delen?

  • Voor het geven van informatie aan je huisarts.
  • Bij controle door de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars mogen controleren of je behandeling correct is gedeclareerd. Bij hoge uitzondering en alleen als daar aanleiding voor is, mag je zorgverzekeraar in je dossier kijken.
  • Om gegevens over je met andere instanties te delen. Denk bijvoorbeeld aan het UWV of een arbodienst.

 

Hoe zit het met mijn privacy? 

 

Wie mag er in mijn dossier kijken?

De psycholoog bewaart je gegevens in een dossier. In het dossier zitten de verwijzing van de huisarts, de indicatiestelling, het behandelplan, brieven van en over je (bijv. aan de verwijzer) en een beschrijving van de voortgang van de behandeling. Je dossier is strikt vertrouwelijk. De behandelaar moet jouw dossier en je gegevens op zo’n manier bewaren dat niemand erin kan kijken. 

Zelf mag je je dossier inzien en er een kopie van maken.

Soms zijn er met jouw toestemming anderen bij de behandeling betrokken. Als er in het dossier informatie zit die anderen vertrouwelijk hebben gegeven, dan mag je deze informatie niet inzien.

Je mag wel iets aan het dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Zo mag je bijvoorbeeld op- of aanmerkingen toevoegen over de behandeling of over de manier waarop jouw situatie is verwoord.

Je mag je dossier ook laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om vragen. De administratie over de behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven.

 

Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?

In de BGGZ staat de diagnose niet vermeld op de factuur die ingediend wordt bij de zorgverzekeraar, omdat dat niet vereist is.