Aanmelding

In een intakegesprek onderzoeken we samen je hulpvraag, doel, de aard en ernst van je klachten. Op basis daarvan wordt al dan niet een diagnose gesteld en een behandeladvies gegeven.

Als er sprake is van behandeling gericht op een diagnose, die binnen de Generalistische Basis GGZ kan plaatsvinden, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de klachten en de ernst ervan, wordt een kort, middel, intensief of chronisch traject toegekend. Het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht en per sessie betaal je daarvoor (zie tarieven). Het tarief van het volledige behandeltraject is niet alleen afhankelijk van het precieze aantal directe contactminuten. Ook de telefonische intake, administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Alle behandelingen in de Basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, houd rekening met een eigen bijdrage als je een naturapolis hebt en met uw eigen risico van €385,- dat volledig aangesproken wordt. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal uw zorgverzekeraar dit met u verrekenen. U ontvangt en betaalt de eindfactuur voor uw behandeling van uw behandelaar en dient deze zelf in bij uw eigen zorgverzekeraar.

Controleer voor aanmelding alvast of je een naturapolis of een restitutiepolis hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar, zodat je weet wat je eventuele eigen kosten zijn.

 

Via het contactformulier kun je je gegevens achterlaten, waarna ik je binnen 2 werkdagen zal terugbellen om kort te bespreken waar je mee aan de slag wil.