EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die kan worden toegepast binnen een behandeling gericht op het verwerken van traumatische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, een ongeluk, een overval of nare ziekenhuisopname. 

 

De meeste gebeurtenissen verwerken we zonder dat we het door hebben, zonder grote problemen. Als dit niet het geval is kunnen er klachten ontstaan, zoals herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, zowel overdag als 's nachts, in de vorm van nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikreacties, prikkelbaarheid en het vermijden van situaties, personen, prikkels (zoals geluiden, geuren) of een omgeving die doet denken aan de nare ervaring.  Als deze klachten een langere tijd aanhouden kan er sprake zijn van een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). 

 

EMDR wordt steeds vaker toegepast als onderdeel van een behandeling bij onder meer paniekstoornissen, depressie, fobieën, angst en dwangstoornissen en chronische lichamelijke klachten, omdat er steeds meer bewijs gevonden wordt voor het feit dat emotioneel beladen herinneringen en beelden hierbij ook een rol spelen.

EMDR (gecombineerd met cognitieve gedragstherapie) geeft goede effecten bij angst voor bijvoorbeeld: 

  • De tandarts
  • Paniekaanvallen
  • Naalden
  • Medische ingrepen 
  • Bloeddruk meten
  • Dieren
  • Overgeven
  • Rampen
  • Terugval in psychische klachten (vaak bij depressie)
  • Omgaan met lichamelijke klachten (zoals pijn, tinnitus, chronische ziekten)